shing02.in.kyoto.jp
shing02 : http://www.e22.com/shing02/
1945 a.k.a. KURANAKA(ZETTAI-MU) : http://www.zettai-mu.net/